Grup local per l’impuls de mesures i projectes que contribueixin a que tots els desplaçaments de les persones sòcies siguin més sostenibles i contaminin menys el medi ambient, reduint el número de vehicles acumulats a les ciutats.

Som una cooperativa de consumidors i usuarisque impulsa totes aquelles accions o projectes que contribueixin a construir una mobilitat més sostenible i menys contaminant. Estem creant una xarxa de vehicles elèctrics compartits per deslliurar-nos del vehicle privat. Ens estructurem amb Grups Locals, els quals s'encarreguen d'analitzar les necessitats de mobilitat a nivell local i treballaen per a aconseguir projectes que puguin ser la base de l'estructura d'una mobilitat més sostenible col·lectivament A Terrassa actualment disposem d'un grup local i d'un cotxe elèctric compartit a disposició pels socis.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Fem del consum quotidià una eina de canvi