Mutualitat sense ànim de lucre per assegurances de decessos (enterrament).

Centro Social Las Arenas Som una mutualitat nascuda de la organització veïnal de la ciutat per donar servei en els decessos de persones estimades. Vetllem per garantir un preu just dels costos derivats d’un decés, oferint assegurances a les persones i a les families perquè aquest fet no suposi un contratemps econòmic per a la família arribat el moment. La mutualitat és democràtica, amb una base societària enfocada a la sostenibilitat de l'entitat i lluny del lucre.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Mutualidad Las Arenas, assegurances ciutadanes davant la pèrdua dels qui estimem i acompanyament al dol.