Cooperativa amb un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç.

Vetllem per la millora de la qualitat de vida dels infants amb dificultats o trastorns en el seu desenvolupament i acompanyem la seva família, amb un projecte personalitzat i interdisciplinari. Contribuïm a la detecció i prevenció.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020: