Institut públic que fomenta el coneixement de l'Economia Socia i Solidària i les cooperatives d'alumnes.

Som un institut públic de Terrassa, situat a l’Avinguda de Santa Eulàlia, que treballa per a satisfer les necessitats educatives i formatives dels nostres alumnes que majoritàriament pertanyen a un entorn en situacions socioeconòmiques i culturals molt desafavorides, en un centre integral on conviuen els nivells educatius més variats: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i PFI.Des de fa 3 anys formem part del projecte ESCOLES (Economia Social, Solidària i Cooperativa a les Escoles)i juntament amb altres centres de la ciutat fomentem el coneixement de l’ESS i les Cooperatives entre els nostre alumnat i realitzem una sèrie d'activitats obertes a l'alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Gestió Administrativa i Administració i Finances, on donem a conèixer en què consisteix l'ESS i els seus valors.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Jornada d'Intercooperació Educativa