Fundació que assigna recursos a activitats i serveis d'interès general per a la ciutat de Terrassa. Principalment, per a l'assistència i la inclusió social, dona suport a activitats agrícoles per a la seva sostenibilitat, fomenta la recerca i la divulgació històrica del passat agrícola i col·labora amb entitats que proposin projectes de recerca o ajut similar.

Som una fundació sense ànim de lucre que manifesta els seus objectius i activitats amb el lema “Pagesia, Solidaritat i Cultura”.Volem fer compatible la nostra tradició d’arrel pagesa amb l’ajuda i solidaritat amb els sectors més necessitats de la nostra societat, a través de quatre grans objectius:• Donar suport a les activitats agrícoles que subsisteixen a Terrassa i vetllar per la seva dignificació i sostenibilitat.• Assignar recursos a activitats i serveis d’interès general de la ciutat de Terrassa, en especial, els destinats a l’assistència i inclusió social.• Fomentar la recerca històrica i divulgar el passat agrícola de Terrassa i de la seva comarca.• Col•laborar amb altres entitats que proposin projectes de recerca o d’ajut amb objectius similars.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Com podem fer créixer el sector primari de l'Anella Verda i Rodalies?