Fundació universitaria de Terrassa especialitzada en comerç i retail.

Som una Fundació que imparteix el Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució. La nostra escola també impulsa la recerca aplicada al comerç i la distribució mitjançant convenis i acords de col·laboració amb altres universitats, facultats i centres de recerca referents en l’àmbit internacional. Intentem impulsar el sector del retail a anar cap a un tipus d’economia social solidària, organitzant des de la nostra escola xerrades, jornades, formacions... Creiem que és hora de conscienciar i despertar inquietuds respecte a models diferents i alternatives de gestió a les empreses; i per això des de l’escola, a través de formacions, proposem alternatives viables i sostenibles per a satisfer les necessitats dels consumidors.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Consum conscient i de proximitat. Què hi puc fer jo? Més del que et penses!