Escola cooperativa d'educació especial inclusiva

Som una cooperativa que vetlla per garantir l’educació a persones amb dificultats especials d’integració o afectades per qualsevol classe d’exclusió social o de limitació dels seus drets socials a través de la nostra escola d’educació especial. Vetllem per la formació, la inclusió i la igualtat d'oportunitats.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020: