Associació que promou iniciatives orientades a l'aplicació, divulgació, formació i perfeccionament de l'Economia del Bé Comú.

Som una associació que promou iniciatives orientades a l'aplicació, divulgació, formació i perfeccionament de l'Economia del Bé Comú a organitzacions, municipis i persones, adaptant els objectius a les singularitats del teixit social, econòmic i cultural de Terrassa. Avaluem, formem i acompanyem en el viatge cap a un comportament basat en el bé comú, regenerador del medi ambient i amb impacte social positiu a la nostra comunitat. A més, la nostra experiència en la docència ens permet desenvolupar projectes enfocats també al món educatiu, el nostre món del demà. Som un moviment internacional, que a nivell català ens agrupem en xarxa amb els anomenats "camps d'energia de l'Economia del Bé Comú" de la resta del territori.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Què és i com anar cap a un municipi del bé comú?

Jornada d'Intercooperació Educativa