Cooperativa tecnològica i P2P que ofereix serveis de desenvolupament web, streaming, formació, sistemes i estratègies P2P.

Som una cooperativa que treballa per nodrir el codi obert amb coneixements lliures i sense dependència de capital i oferir serveis comunitaris de qualitat, assessorant o desenvolupant projectes tecnològics. Per això promovem solucions a mida en sistemes de gestió i publicació de continguts digitals, dotació d'infraestructures informàtiques, desenvolupament i/o implementació de software per necessitats concretes, amb tecnologies lliures que vinculen les eines amb la construcció de processos de cooperació social.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Descobreix eines per gestionar el teu projecte amb software lliure