Entitat feminista amb més de 30 anys de recorregut

Som una associació feminista, anticapitalista i antipatriarcal. Tenim diferents fronts de lluita: la coeducació, la visualització i el reconeixement de les dones a través de la història, la denúncia, assessorament i reivindicacions dels nostres drets i participem en diverses les plataformes amb altres entitats de la ciutat...

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Conferència central: L'economia serà solidària si és feminista