Centre social obert a la ciutat i a la seva gent. Punt de trobada d'iniciatives ciutadanes, d'activitat i de producció de cultura i de comunitat.

Som un espai cultural de la ciutat; espai de formació i autoformació. Concebim l’Ateneu com a bressol de projectes d'economia social i solidària, element vertebrador d’aquests tresespais. Som també un Centre Socia on s’entrecreuen aquestes iniciatives i com espai d’acollida d’entitats, grups de la ciutat i ciutadania en general.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Vine a conèixer el Districte Zero!Portes obertes de les entitats de la xarxa.