Associació artística que sorgeix amb la voluntat d'impulsar, valorar i recolzar l'activitat artística i cultural que es desenvolupa a la ciutat de Terrassa. És un projecte autogestionat per un grup d'artistes entre 20 i 25 anys, de forma col·lectiva: un projecte inspirador, obert i participatiu, que fa èmfasi en les generacions més joves.

Associació Corralito Centre de Creació Artística Som comunitat de joves creatius que desenvolupem projectes en l'àmbit de les arts i la cultura, facilitant la participació col·lectiva entre diferents artistes de la ciutat, per tal d’articular i enfortir el teixit cultural i artístic. Desenvolupem la nostra activitat posant les persones i la seva capacitat d’intervenir com a protagonistes, amb la intenció de transformar les dinàmiques socials i culturals. Amb el pas del temps i de manera autogestionada, hem aconseguit oferir un circuit alternatiu als serveis artístics i culturals de la ciutat. Emprem la cultura i l'art com a eines amb valors de col·laboració, participació, solidaritat i acció col·lectiva mitjançant exposicions col·lectives, tallers i acompanyament en la mobilitat internacional per apropar-nos als barris i a la gent jove.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Vine a conèixer el Districte Zero! Portes obertes de les entitats de la xarxa.