Comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i de treball sota el format cooperatiu, amb la voluntat de transformar l’experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de manera col·laborativa, responsable i sostenible.

Som una Cooperativa nascuda al 1968 orientada a l’educació, la cultura i el cooperativisme. La visió d’un grup de mestres, pares i mares, amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, va donar lloc a aquest projecte cooperatiu per facilitar l’accés a productes de qualitat i a bon preu per a l’educació, la cultura i l’esbarjo.Amb 49 establiments a Catalunya, València i Balears Abacus cooperativa és un referent de confiança i una comunitat ciutadana amb més d’un milió de socis i sòcies de consum i prop de 600 de treball que promou el consum cultural, educatiu i de lleure de manera col·laborativa responsable i sostenible.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Jornada Intercooperació professionals ESS